Clubhistoriek

FRANCART Nieuw Tongeren was de eerste clubnaam en werd gesticht in 1971 door Houbrechts U., op het terrein van de oude pannenfabriek.

Later werd hij opgevolgd door Everars Jozef, die op zijn beurt plaats maakte voor de huidige voorzitter Dirickx Alphonse (Fozzie).
 
In de jaren 70 telde de club een 40-tal actieve schutters en een 30-tal ereleden en was hierdoor uitgegroeid tot één van de grootste clubs van België op de liggende wip.
 
Er werden toen al 5 kampioenstitels en tal van individuele prijzen binnengehaald. Anno 1972 werd besloten ook op staande wip te schieten en werd de eerste staande wip geplaatst. Het succes was zo groot dat er al vlug een tweede wip werd bijgeplaatst. Door de goede trainingsmogelijkheden werden vele kampioenstitels van de federatie Luik-Limburg binnengehaald.
 
 
Het was echter niet al goud dat blonk. Na 10 jaar werd de fabriek gesloten en diende naar een andere accommodatie te worden uitgekeken. Na vele vruchteloze pogingen om van het gemeentebestuur iets los te krijgen, werd er door bvba de cinemazaal "De Casse" in bruikleen gekregen. Na veel werk en hoge kosten moesten we ook deze zaal verlaten. De schuttersmaatschappij De Toekomst ving de leden van Francart op. Wie echter dacht dat dit het einde van Francart betekende kwam echter bedrogen uit. Dankzij de inspanningen van het bestuur (in het bijzonder de voorzitter en zijn vrouw Truda die hem steunde) en de fantastische samenwerking met de Familie Heyninck - Coenen werd in het jaar 1983 achter de sporthal Heco een plein verkregen waar de 2 staande wippen en een lokaal werden geplaatst. Dit werd de aanleiding tot meer en beter In 1986 werd de sporthal over genomen door ons allen gekende Jeanke en Carine. Nu begon het pas goed er werd van alles veranderd. Anno 1986 ontstond de doelschuttersvereniging Schutters Heco Tongeren. Het lokaal werd aangepast met niet minder dan 6 doelen en werd omgedoopt tot Schuttershof Heco. Dat er op dat ogenblik nog steeds geen einde aan de groei van onze club was gekomen kon niemand voorspellen.
 
 
Eerst was er sprake van de stand te overdekken, dit werd echter niet uitgevoerd. In de plaats werd in december 1987 een grote accommodatie neergepoot die de naam Sportcentrum Heco kreeg. De naam Francart ging echter niet verloren, voor de liggende en staande wip werd deze naam behouden, de doelschutters schoten onder de naam Schutters Heco Tongeren (SHT).
 
De schuttersclub Schutters Heco Tongeren was een bloeiende de club die met de steun van de Familie Kellens-Heininck uitgroeide tot één van de beste, zoniet de beste van België. In het handboogschieten op 25 meter outdoor, discipline 3-pijlen systeem, werd de club driemaal na elkaar Nationaal Kampioen. In de discipline 1-pijl systeem werden ze ook 1 keer Nationaal Kampioen. De club beschikte dan ook over heel wat schutters in de nationale ploeg en tal van belofte volle jeugdschutters.Het lokaal had op dat ogenblik 16 doelen en twee liggende wippen, met de plannen om 2 kapwippen te plaatsen.
 
In de jaren '90 werden veel prijzen binnengehaald door SHT. De club Francart zat echter niet stil en ging eveneens aan de haal met tal van kampioenstitels in de federatie Luik -Limburg.
 
Alles liep dus op wieltjes tot het ogenblik dat de sporthal Heco in de problemen kwam en falliet werd verklaart. Op 24 Februari 2002 zaten de schutters van beide verenigingen dus weeral zonder lokaal.
 
De voorzitter was dus weeral opzoek naar een andere locatie. Aangezien er in Tongeren nog clubs met accommodatie problemen zaten, werd het idee opgevat om er samen voor te gaan. Fozzie ging met het gemeentebestuur praten en na veel vergaderingen, werd eindelijk een akkoord bereikt. De Tongerse clubs kregen het oude voetbalterrein met kantine te Lauw tot hun beschikking. Het lokaal werd na veel werk Handboogclubs Tongeren gedoopt. Op 12 Maart 2002 werd het lokaal officieel geopend. Op dat ogenblik waren er 4 doelen buiten en 2 staande kapwippen ter beschikking.
 
Het is dus evident dat de club zijn voorzitter en zeker zijn vrouw, zijnde de Familie Dirickx-Hansen, enorm dankbaar mag zijn. Anders zouden de twee verenigingen waarschijnlijk opgehouden hebben met bestaan.
 
 
Aangezien de naam Heco verdwenen was, moesten we een andere kiezen. Omdat de club bekend was onder de afkorting SHT, werd besloten om Heco te vervangen door Handboog. De huidige naam is dus Schutters Handboog Tongeren. Deze naam omvat de doelschutters en de wipschutters van Francart, de naam wordt nog steeds gebruikt op de wip.
 
Het begon dus ook terug te kriebelen bij de wipschutters, want zij hadden enkel de staande wippen van de Club Ambiorix die ook zijn lokaal hier heeft. Er werd bij het gemeentebestuur aangeklopt om de ruimte tussen het lokaal en de doelen te overdekken. Uiteindelijk werd er een houten chalet van 25 meter tegen het bestaande lokaal geplaatst. Met de hulp van een tiental leden hebben de voorzitters van de beide clubs op een tijdspanne van 2 weken dit rechtgetrokken. Aangezien we de inrichting zelf moesten bekostigen, werd de afwerking van binnen even uitgesteld.
 
In januari 2003 kon er terug op de liggende wip worden geschoten. Eind 2003 net voor het nieuwe seizoen liggende wip begon werd gans het chalet geïsoleerd en van een plafond voorzien. Buiten werden er doelen voorzien voor de fieldschutters om op te trainen. Na enkele jaren niets meer te hebben ingericht, kon er in juni 2003 eindelijk nog eens een jeugdwedstrijd 25m outdoor en een propagandawedstrijd worden ingericht.
 
In 2004 is er terug een jeugdwedstrijd voorzien. 2006 weer een jaartje om in te kaderen , de discipline veldschieten is een grote trekpleister aan het worden. Het bestuur beslist om eens een parcour van 24 doelen uit te zetten het laatste weekend van april ; met de ervaring van onze veldschutters slagen we er goed in.
 
Er waren 117 deelnemers ingeschreven. In 2007 werd van onze veldwedstrijd een Nationale wedstrijd van gemaakt. Weer op 24 doelen, dit keer kwamen er 144 schutters, een onverhoopt succes. Tevens werd onze veldwedstrijd door Fieldarcher, waar vele schutters kunnen stemmen, uitverkozen tot beste veldwedstrijd van seizoen 2007.
 
2008 dit jaar vind het Kampioenschap van Belgie ( veldschieten ) plaats in onze club, aantal deelnemers op 48 doelen 190. Tevens danken wij dan ook al de grondeigenaars in de omtrek van ons lokaal die hun gronden ter beschikking stellen gedurende een 3-tal weken, zodat onze wedstrijd kan plaats vinden. In de jaren die volgen wordt telkens opnieuw een fieldwedstrijd ingericht op 48 doelen.
 
In 2012 is het weer zover SHT richt terug het Belgisch Kampioenschap Field in. Ondertussen werd ook het buitenterrein volledig omheind. Het lokaal werd aan de buitenkant voorzien van weersbestendig materiaal. Er volgde ook een uitbreiding: een nieuwe keuken, mindervaliden toilet, dames- en herentoiletten werden vernieuwd.
 
De club telt op dit ogenblik weer 20 actieve leden en een 30-tal steunende leden. De club doet ook aan jeugdwerking en heeft nu een 13-tal jeugdschutters.
 
 
 
Oktober 2019 :
Het Logo van onze club wordt aangepast. Om beter te laten zien vanwaar we afkomstig zijn worden 3 bekende monumenten van de stad Tongeren verwerkt in het nieuwe logo. Namelijk DeMoerpoort , Ambiorix en de Onze Lieve Vrouw Basiliek.
Recurve en Compound schutters  worden afgebeeld in het logo. Om de Traditionele schutters te vertegenwoordigen wordt het schild gevormd door 3 traditionele bogen.